12 Elite

NamePositionSchool
Player Name
Gia DiRenzo
Taylor Kluk
Ella Meagrow
Payton Miozzi
Eva Vrban
Jillian Pizzuti
Megan Goldwood